• Join Us organiseert Stronger Together in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere partners
  • Menu
Home . Programma Stronger Together . Inspiratie- en dialoogsessies
Inspiratiesessie: 11.15-12.00 uur

Het belang van de omgeving rondom jongeren: Wetenschappelijke inzichten rondom eenzaamheid

Door Dr. Marlies Maes, Universitair docent en wetenschapper

Tijdens deze lezing worden (inter)nationale inzichten rondom eenzaamheid bij jongeren gedeeld en de rol van de (sociale) omgeving. Hoe speelt de (sociale) omgeving een rol bij eenzaamheid? Zitten daar aanknopingspunten in voor interventies tegen eenzaamheid? En zijn er bruikbare adviezen te geven voor de praktijk?

 

Dr. Marlies Maes                                      

Dialoogsessie: 12.45-13.30 uur

In gesprek met wetenschappers

Door Dr. M. Verhagen en Dr. M. Maes. 

In deze sessie willen twee wetenschappers graag open in gesprek gaan met het publiek. Het doel is tweeledig: Aan de ene kant zullen vragen vanuit het publiek beantwoord worden. Aan de andere kant halen we heel graag inzichten op over wat er leeft: Welke vragen moeten er in de toekomst zeker beantwoord worden over eenzaamheid bij jongeren?

 

 

Dr. Marlies Maes                                      Dr. Maaike Verhagen