• Join Us organiseert Stronger Together in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere partners
  • Menu

Inspiratie- en dialoogsessies

Home . Programma Stronger Together . Inspiratie- en dialoogsessies
Inspiratiesessie: 11.15-12.00 uur

Eenzaamheid onder lhbti+ personen

Door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie

Eenzaamheid komt voor bij iedereen, ongeacht je leeftijd, achtergrond of gender. Cijfers laten zien dat lhbti+ personen een groter risico lopen om zich eenzaam te voelen dan iemand die zich identificeert als hetero en/of cisgender.

Samen met Transgender Netwerk Nederland voerde Movisie onderzoek uit naar eenzaamheid onder trans- en non-binaire personen. Hoe kun je hen ondersteunen? In deze interactieve inspiratiesessie delen we kennis en gaan we aan de slag rondom dit thema.

Dialoogsessie: 12.45-13.30 uur

Eenzaamheid inbedden in beleid

In gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jeugd-Punt en Join Us.

Er spelen veel thema’s op gebied van preventie en mentale weerbaarheid bij jongeren. Hoe geef je al deze thema’s aandacht en bed je daarin ook de sociale gezondheid in? Hoe maak je hierop een sterk beleid en welke middelen kunnen je daarbij helpen?