• Join Us organiseert Stronger Together in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere partners
  • Menu

Inspiratiesessies

Home . Programma Stronger Together . Inspiratiesessies

Werkatelier

Door Join Us en het Nederlands Jeugdinstituut.

Het interactieve werkatelier geeft inzicht in de beleidsmatige kant van de aanpak van eenzaamheid. Wat is er preventief nodig om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen? Welke partners zijn daarbij nodig en wat wordt er al gedaan en kan versterkt worden? Gezamenlijk maken we een plan van aanpak om eenzaamheid onder jongeren terug te dringen.

Versterken van weerbaarheid bij jongeren

Door Jolien Geerings en Jan Willem van de Maat van Movisie

Weerbare jongeren kunnen omgaan met tegenslagen, komen voor zichzelf op en geven hun grenzen aan. Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid lijkt voor een groot deel overeen te komen met wat werkt bij het voorkomen van eenzaamheid. In deze sessie kijken we eerst naar wat volgens onderzoek werkt bij het stimuleren van weerbaarheid. Vervolgens bespreken we met elkaar hoe je dat in de praktijk al toepast of zou willen toepassen.

Aanpak van mentale gezondheid

Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Eén tegen Eenzaamheid

Een fijn sociaal netwerk is ontzettend belangrijk voor je mentale gezondheid. Laten we daarom alles op alles zetten om eenzaamheid onder jongeren te verminderen! Graag horen we jouw mening over de lopende aanpakken op eenzaamheid en mentale gezondheid. Kijk mee naar onze campagnes en stel je vragen. Laten we samenwerken aan een sociaal mentaal sterke jeugd.